Mantelzorg cursus Omdat dementie het leven verandert

Dementie is een ziektebeeld waarbij het geestelijk functioneren langzamerhand achteruit gaat. Hierbij staat vergeetachtigheid op de voorgrond maar tijdens het verloop van de ziekte komen er meer, ingrijpender, verschijningsvormen zoals: moeite bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, spraak en besef van tijd en plaats raken verstoord en ook het gedrag en karakter kunnen veranderen.

Hiermee verandert het leven van de patiënt maar  heeft het ook grote invloed op het leven van de partner en/of familieleden.

Tijdens het dementieproces zal de zorg en begeleiding toenemen. Zorg in de thuissituatie, maar ook begeleiding op een dagverzorging zijn noodzakelijke aanvullingen op de mantelzorg.

Ter ondersteuning van deze mantelzorgers kan ik voor uw cliënten een cursus op maat verzorgen:

‘Omgaan met dementie’

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

. Uitleg over dementie en vergeetachtigheid

 • Hoe werkt het geheugen
 • Uitleg over verschillende verschijningsvormen
 • De fases van Alzheimer
 • Fases van rouw en verlies bij mantelzorgers
 • Diverse methodes om hiermee om te gaan
 • Zinvol contact maken en houden met een dementerende
 • Omgaan met emoties bij veranderend gedrag
 • Zorg delen en zorgen voor uzelf
 • Voorstelling ‘Woon ik hier?’
 • Ruim gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen
 • Uitwisselen van informatie
 • Welke hulp is er nog meer mogelijk

Duur: de cursus bevat 8 avonden van 2 uur en de voorstelling ‘Woon ik hier?’ is daar bij inbegrepen. Maar ik kan ook, in overleg met u een cursus ‘op maat’ samenstellen, onderdelen laten vervallen of eraan toevoegen.

Deze cursus kan ik ook voor uw medewerkers aanbieden, de thema’s zijn hetzelfde maar bij deze cursus zal het accent liggen op de professionele omgangsmethoden.

Kosten: 8 avonden met eenakter: € 1300,00

Deze cursus kan ik ook voor medewerkers in de zorg of aan vrijwilligersorganisaties aanbieden.