Eenakter Woon ik hier?

Een aantal jaar geleden kreeg ik een opdracht om iets te vertellen over de eigen beleving van dementie….. Ik realiseerde me dat ik moeilijk een theoretisch verhaal kon gaan houden over hoe mensen met dementie zich voelen nu zij dement zijn…. Moet je niet een beetje dement zijn om dat te begrijpen? Zo is de eenakter “Woon ik hier?” ontstaan.

In de voorstelling komt een vrouw tot leven die de ziekte van Alzheimer heeft. Deze vrouw is in staat om alles wat zij meemaakt tijdens haar verwarring te verwoorden en zij vertelt daarbij wat zij voelt. Zij laat zien welke veranderingen er kunnen ontstaan tijdens het proces van dementie zoals onder andere vergeetachtigheid, boosheid, dwalen, achterdocht, desoriëntatie, verdriet etcetera.
Deze vrouw met dementie is niet alleen in staat om over haar ziekte te praten en over haar gevoelens daarbij, maar zij kan ons ook een spiegel voorhouden:
Zij weet wat onze taal betekent, zij kent ons vakjargon, hoe wij tegen haar aankijken;
Zij nodigt ons uit om te leren begrijpen wat het voor haar betekent:

“Ga je met me mee…als je kan…als je durft
huil met me, lach met me, hou me vast
maar laat me los…om het vol te houden”.

De eenakter ‘Woon ik hier?’ is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij dementie. Voorafgaande aan de voorstelling kan een les gegeven worden over de verschillende fases van dementie en omgangsmethoden.

Duur:  1 uur, nabespreking 30 minuten
Kosten:
€ 275,00

Les “fases dementie en de eenakter”

Voorafgaand aan de eenakter geef ik in het kort, met behulp van een PowerPoint presentatie de fases van dementie weer en de fases van rouw en verlies bij mantelzorgers, na de pauze breng ik de eenakter “Woon ik hier?”.

Kosten: € 100 les, € 275 eenakter

2014-06-20 13.07.47

IMG_1593 (Large)