Begeleiding bij dementie

Veel mensen krijgen te maken met dementie. De cijfers liegen er niet om: er is een toename aan Alzheimerpatiënten. Hoe gaan we daar privé mee om maar ook in de ouderenzorg. We zullen ons dus wel móeten bezinnen op ” wat het is en hoe het is….” , als mantelzorger maar ook als beroepskracht.

Omgaan met dementie….met cliënten. Voor beroepskrachten heb ik een aantal lessen, lezingen en voorstellingen over diverse thema’s  over ‘wat het is en hoe het is’.

Omgaan met dementie….met je lief, je ouder, je vriend. Voor mantelzorgers verzorg ik een cursus van 8 avonden waarin diverse thema’s behandeld worden en het accent ligt op delen en uitwisselen van ervaringen. Ook de lezingen en voorstellingen zoals die beschreven worden onder kopje ‘diensten’, zijn voor mantelzorginstellingen zeer geschikt.

Hieronder kunt u over een groot aantal diensten lezen, geschikt voor instellingen die voor en met ouderen werken zoals verpleeg – en verzorgingshuizen en dagverzorgingen. Maar ook voor Alzheimercafés, mantelzorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en opleidingen gericht op zorg en welzijn.

Diensten

roos_klein Een les over fases Alzheimer en omgangsvormen daarbij.

roos_klein Een les vroegsignalering, fases van Alzheimer en fases van rouw en verdriet bij mantelzorgers.

roos_klein Lezing ‘afscheid door dementie’, over fases van rouw van mantelzorgers.

roos_klein Jong dementie over zinvol contact maken (theorie en theatraal).

roos_klein Lezing dementie en seksualiteit / intimiteit.

roos_klein Cursus mantelzorg. ‘Omdat dementie het leven verandert’. 8 avonden waarbij diverse thema’s aan bod komen, het delen van ervaringen en geven van adviezen centraal staan.

Clownerie bij dementie; lezing over het positieve effect van clownerie bij mensen met dementie.

roos_klein Wat is afwijkend gedrag? interactieve lezing.

roos_klein Familieparticipatie, noodzaak of aanvulling? interactieve lezing.

Voorstellingen

roos_klein De eenakter ‘Woon ik hier?’ de fases van Alzheimer vanuit de eigen beleving van iemand met dementie. Ook is mogelijk eerst de korte uitleg over de fases van Alzheimer te boeken met de eenakter ‘Woon ik hier?’ daarna.

roos_klein Voorstelling ‘Vlinders’ over alle betrokkenen rondom dementie, over wat het is en hóe het is…. Interactief.

roos_klein Voorstelling ‘Beleving in Beweging’ over belevingsgerichte zorg door de ogen van een zorgvraagster.

roos_klein Voorstelling ‘De tijd wordt trager’ vroegsignalering dementie bekeken vanuit de mantelzorgers en iemand met dementie.

De lessen, lezingen en voorstellingen zijn geschikt voor divers publiek. Zowel voor beroepskrachten van verschillend niveau, vrijwilligers als voor mantelzorgers die te maken hebben met Alzheimer.

Regelmatig speel ik in Alzheimer cafés, hiernaast spreek ik vaak voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen, organisaties thuiszorg, wijkverpleegkundigen, dagverzorgingen en organisaties voor mantelzorg.

De cursus mantelzorg is geschikt voor alle organisaties zowel intramuraal als extramuraal die mensen met dementie verzorgen. Deze extra zorg geboden aan het cliëntsysteem komt de zorg en begeleiding ten goede, maar zal ook de samenwerking en continuïteit die nodig is tussen beroepskrachten en mantelzorgers versterken.