Rituelen binnen reguliere kerkdiensten

In opdracht van de voorganger (dominee of pastoor) organiseer ik een passend ritueel voor de gemeente op een specifiek thema zoals het kerstfeest of Pasen, maar ook kan een Bijbeltekst het uitgangspunt zijn. Het ritueel zal de viering of tekst versterken en visueel, tastbaar en voelbaar maken.

2014-04-19 20.28.58

Thema: wassend water Pasen

2014-04-19 20.38.18

Thema: wassend water Pasen

2015-04-04 20.30.38

Thema: zaaien Pasen