Voorgaan bij uitvaartvieringen: Omdat een persoonlijk afscheid helend is

Binnen mijn werk als ritueelbegeleider bij afscheid stel ik samen met de nabestaanden een passend afscheid samen. Een afscheid waarin men zich herkent, waarbij het leven van de overledene ‘gevierd’ mag worden. In samenspraak met de nabestaanden kijken we naar de invulling van deze samenkomst, zoeken we een persoonlijk symbool van de overledene wat hem/haar  ten voeten uit is…. Er kan een ritueel gekozen worden of een andere (creatieve) activiteit die verbindend is. Indien gewenst schrijf ik een overweging, in memoriam, geef ik richtlijnen voor het organiseren van een afscheidsviering en zoeken we naar passende teksten, gedichten en muziek.Deze bijeenkomst (of viering) is voorafgaand aan de ter aarde bestelling of crematie. Een mooi, passend afscheid is een start van het verwerkingsproces.

2015-01-16 07.25.29