Begeleiding bij afscheid en (sfeer)vieringen

Afscheid nemen is een belangrijk proces. Het hoort bij het leven maar is daarom niet makkelijk. Zeker als het om een afscheid na overlijden gaat is het belangrijk om bewust en volgens eigen wens dat afscheid gestalte te geven. Daar help ik bij. Op zoek naar de totale persoon. Maar ook, dat ieder die bij het afscheid aanwezig is, zichzelf in de bijeenkomst kan herkennen. Een mooi afscheid, passend bij de overledene, is een start van een verwerkingsproces.

Hiernaast organiseer ik (sfeer-)vieringen voor diverse doelgroepen. Dit zijn vieringen (of bijeenkomsten) met een speciaal thema op verzoek. Ook kan de viering betrekking hebben tot het seizoen, kerkelijke viering of rond een persoon.

Bij ‘Het Moment‘ ben ik opgeleid als ritueelbegeleider bij afscheid.

Klik voor meer informatie op de titel van elk onderdeel om te kijken of die voor u of uw organisatie van belang zijn.

Begeleiding bij afscheid en uitvaarten

Begeleiding bij afscheid en uitvaarten

Begeleiding bij afscheid na dementie, specialisatie

Sfeervieringen voor mensen met dementie

Sfeervieringen voor mantelzorg groepen

Rituelen binnen reguliere kerkdiensten

Nazorg aan nabestaanden bij afscheid na dementie

Lezing over het levenseinde en rouwbegeleiding.